Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Anonymous
26/12/2009 17:45

Bệnh lao đang là hiểm hoạ vì nó đang lây lan rất nhanh trong cộng đồng đây là một thực tế ở địa phương tôi.Theo tôi lý do lam bệnh lao lây lan nhanh là do việc tuyên truyền còn kém chưa sâu sát, các phương tiện truyền thông chưa quảng bá nhiều như các chương trình quảng cáo khác. chúng ta nen tuyên truyền mạnh mẽ hơn tới từng gia đình như bệnh HIV>

Xem toàn trang