Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Chi tiết vụ công an bắt LS Cù Huy Hà Vũ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

People all over the world take the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans from various creditors, because this is comfortable.

08/06/2011 00:47

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

qua sự việc bắt ông cù huy hà vũ quá là trẻ con thựcơ{ tê chơi bẩn}tôi nghĩ rằng nếu như ông Vũ có tội chống lại nhà nước thì cơ quan có thâm quyền đọc lệnh mà khám xét có hay hơn không,đây lại dở trò

08/11/2010 22:49

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang