Anonymous says:
04/08/2021 01:35

Có nhiều đặc quyền đặc lợi, nhiều tha hóa là không tránh khỏi.
Chừng nào còn độc tài, độc đảng, cán bộ của đảng sẽ còn tham nhũng, ăn cắp, sẽ càng ngày càng tinh vi hơn.
Còn cái "lợi ích chung" của ông Trọng - phải hiểu đó là lợi ích băng đảng độc tài.
Cùng với các nghị định, chi thị, có đột phá chống được tham nhũng, ăn cắp hay không, không quan trọng.
Chỉ cần lừa bịp được nhân dân, duy trì được sự thống trị của đảng!

Hai Nui
Hai Nui says:
04/08/2021 04:52

Trọng hãy làm cho dân thấy, hãy bớt dùng lời nói suông.
Dừng ngay lối nói như VẸM!

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
04/08/2021 09:29

Cán bộ dám " đột phá " hay cán bộ dám " đốt phá " vì lợi ích chung của Đảng sẽ được Đảng bảo vệ ?

Bác thang lên hỏi ông trời. Thắp nhang vái hỏi cụ Kình Đồng Tâm.

Cụ Kình nói hãy tin những gì cụ Tổng thống Thiệu đã nói " Đừng nghe những gì cụ Tổng đảng trưởng cộng sản Trọng nói, hãy nhìn những gì cụ Trọng cộng sản Hà Nội làm "... với cụ Kình, cán bộ dám đột phá vì lợi ích chung của nhân dân Đồng Tâm, nhưng bị quân cụ Tổng Trọng đốt phá, đột kích bắn chết trên giừơng, và dân làng Đồng Tâm bị tù tội, tử tội, chỉ vì các " liệt sĩ anh hùng " của cụ Tổng Trọng nhảy xuống cái giếng trời lồng lộng... tử thiêu.

" Trên bảo, dưới không nghe... "... Trên bất hảo, dưới bất tuân... Trọng bất hảo, dưới bất tuân... Trọng bất tín, dưới bất tin...
Thượng bất chính, hạ tắc loạn... Đảng trưởng bất chính, đảng viên tắc loạn, loạn tham nhũng, tham ô, hối lộ, lộng hành, lộng quyền, lộng ngôn.

Đảng giặc cờ đỏ Búa Liềm, độc đảng, độc tài, độc địa... độc quyền tham nhũng, tham ô, hối lộ... độc quyền chống tham nhũng, tham ô, hối lộ... độc quyền chống dân lành chống tham nhũng, tham ô, hối lộ... và cụ Tổng Trọng độc quyền làm vua đảng vua tham nhúng, tham ô, hối lộ ...

" Còn Tàu, còn tiền, còn đảng, còn tao... Tao còn bán đất, tao còn bán nước, tao còn bán dân... Tao còn bán tao, tao bán đảng tao cho Tàu,
cho tiện, cho xong... Có tiền, quy tiên cũng được... tao tham, tao ngu, tao hèn, tao ác, tao láo... tao chết, kệ cha tao ".

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
04/08/2021 09:37

Cán bộ dám " đột phá " hay cán bộ dám " đốt phá " vì lợi ích chung của Đảng sẽ được Đảng bảo vệ ?

Bác thang lên hỏi ông trời. Thắp nhang vái hỏi cụ Kình Đồng Tâm.

Cụ Kình nói hãy tin những gì cụ Tổng thống Thiệu đã nói " Đừng nghe những gì cụ Tổng đảng trưởng cộng sản Trọng nói, hãy nhìn những gì cụ Trọng cộng sản Hà Nội làm "... với cụ Kình, cán bộ dám đột phá vì lợi ích chung của nhân dân Đồng Tâm, nhưng bị quân cụ Tổng Trọng đốt phá, đột kích bắn chết trên giừơng, và dân làng Đồng Tâm bị tù tội, tử tội, chỉ vì các " liệt sĩ anh hùng " của cụ Tổng Trọng nhảy xuống cái giếng trời lồng lộng... tử thiêu.

" Trên bảo, dưới không nghe... "... Trên bất hảo, dưới bất tuân... Trọng bất hảo, dưới bất tuân... Trọng bất tín, dưới bất tin...
Thượng bất chính, hạ tắc loạn... Đảng trưởng bất chính, đảng viên tắc loạn, loạn tham nhũng, tham ô, hối lộ, lộng hành, lộng quyền, lộng ngôn.

Đảng giặc cờ đỏ Búa Liềm, độc đảng, độc tài, độc địa... độc quyền tham nhũng, tham ô, hối lộ... độc quyền chống tham nhũng, tham ô, hối lộ... độc quyền chống dân lành chống tham nhũng, tham ô, hối lộ... và cụ Tổng Trọng độc quyền làm vua đảng vua tham nhũng, tham ô, hối lộ ...

" Còn Tàu, còn tiền, còn đảng, còn tao... Tao còn bán đất, tao còn bán nước, tao còn bán dân... Tao còn bán tao, tao bán đảng tao cho Tàu,
cho tiện, cho xong... Có tiền, quy tiên cũng được... tao tham, tao ngu, tao hèn, tao ác, tao láo... tao chết, kệ cha tao ".

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang