Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bị bắt vì ‘chuẩn bị tham gia biểu tình’

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Phạm Việt Nam nơi gửi USA :

"Bị bắt vì chuẩn bị tham gia biểu tình" Luật này chỉ có duy nhất tại CHXHCN Việt Nam ,đất nước đang được điều hành bởi băng đảng ngu dốt,tàn ác và vô nhân tính !

16/05/2019 13:35

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang