Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Thấy gì qua việc dừng kế hoạch đốn hạ cây ở Hà Nội?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Linh Nguyễn nơi gửi Hoa Kỳ :

Cây cối đang tươi tốt to đẹp như thế mà ngang nhiên chặt đi. Những kẽ mất lương tâm như thế dĩ nhiên phải có ăn chia từ cấp trên trở xuống. Chúng ăn trên đầu trên cổ người dân, bây giờ chúng cũng không tha cả đến những cây xanh không tội vạ gì.

28/03/2015 18:22

    Reply to this comment

EU nơi gửi EU :

DM bon cong san no chat cay de ban lay tien chu co gi dau ma phai ban tan .bon cuop can day ma

28/03/2015 15:13

    Reply to this comment

len nơi gửi hanoi :

Noí chon vui vậy thôi.Huề cả làng rồi.vô lẻ kỷ luật mấy ông lảnh đaọ to.Rút kinh nghiệm sở xây dựng là lớn.Thông cảm gần đaị hội có chi hạ hồi phân giãi.bótay...

28/03/2015 14:33

    Reply to this comment

Thường Dân nơi gửi Saigon :

Bộ ghế ngồi của NĐ Mạnh uy nghi quá và oai phong như các vua chúa ngày xưa ,nên đảng CSVN cấp chop bu muốn giong như thế thành ra đốn hạ cây danh mộc để mổi em có một bộ ghế như ông Mạnh....lịch sử 4000 năm văn hiến CSVN nó còn đốn hạ ,huống chi mấy cái cây.....

28/03/2015 12:24

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang