Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Danh ca Bạch Yến

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.hạ sĩ phó nơi gửi nam bán cầu :

Bạch Yén nào đây? Có phải là dâu của trần văn khét hôn (khê lâu quá phải khét) nếu đúng thì tôi 'nô I ta lia ăng'(= không í kiến) vì đây là đám 'mem sối xèn'(tiếng phú lãng sa).

03/09/2013 18:03

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang