Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bị xâm hại hay dùng sắc đẹp để tiến thân?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Bà Ba nơi gửi Saigon :

Đó là một loại hối lộ: hối lộ bằng vốn tự có. Đề nghị triệt tiêu phương tiện gây án, bên nhận cũng như bên hối lộ.

17/05/2018 10:21

    Reply to this comment

Thời thế nơi gửi Khâm Thiên :

Lãnh tụ chính trị, tôn giáo, đảng phái đều dùng thủ đoạn này để thành công. Đối với người nữ sử dụng vốn trời cho để tiến thân hay để tồn tại là chuyện xã hội nào cũng có, từ xưa đến nay. Ở cộng hòa XHCN Việt nam nó cũng tồn tại lâu rồi, ngày càng có điều kiện phát huy. Dẹp được việc này chỉ là ảo tưởng thôi.

17/05/2018 10:20

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang