Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Đảng có thể thanh luyện hết lãnh đạo, cán bộ thoái hóa?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Lão nông dân nơi gửi Cà Mau :

Cứ phóng lớn tấm hình này rồi kiểm tra từng khuôn mặt mốc,thách ai tìm ra được tên nào trong sạch liêm khiết!!!

12/03/2019 19:18

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang