Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Chống chạy chức, chạy quyền: cần thay đổi cơ chế, thể chế

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Phạm Bảo nơi gửi Sài Gòn :

"Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền" LV Tân đừng mị dân, đảng cộng sản đừng bịp dân

04/07/2019 09:15

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang