Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Ảnh hưởng Trung Quốc hạn chế dân chủ tại Việt Nam

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

doc tai doc quyen nen dan den lam quyen tham nhung...Dat nuoc dang o thoi ky nguy hiem bi diet vong vi nhom loi ich dang mai Quoc cau vinh....

19/01/2018 20:12

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang