Chính phủ Obama và vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam

Danh sách CPC 2009 bao gồm 8 quốc gia, trong đó không có Việt Nam, đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau trong dư luận người Việt cả trong lẫn ngoài nước. Khánh An phỏng vấn ông Scott Flipse của USCIRF.
Khánh An, phóng viên RFA
2009-11-07
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Hàng trăm giáo dân thuộc nhiều giáo phận ở miền Bắc Trung Phần xuống đường biểu tình hôm 27-7-2009, phản đối việc công an bắt giữ và đánh đập các giáo dân và giáo sĩ Tam Tòa.
Hàng trăm giáo dân thuộc nhiều giáo phận ở miền Bắc Trung Phần xuống đường biểu tình hôm 27-7-2009, phản đối việc công an bắt giữ và đánh đập các giáo dân và giáo sĩ Tam Tòa.
AFP PHOTO

Ông Scott Filpse, Giám đốc chương trình Đông Á - Thái Bình Dương, đồng thời là chuyên gia phân tích chính sách của Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ USCIRF, cho rng vn có nhiu hy vng cho ln xét duyt danh sách CPC sp ti, vì theo ông, danh sách CPC 2009 là kết qu ca thi gian qun tr thi Tng thng George W. Bush.

Ông và y Hi T Do Tôn Giáo Quc Tế Hoa Kỳ vn đang đu tranh cho vic đưa Vit Nam tr li danh sách CPC ln ti, tc là bt tính t thi đim Tng thng Obama bt đu nm nhim kỳ. Ông Flipse bày t nim hy vng ca mình như sau:

Ông Scott Filpse: Hy vng h sm công b danh sách các nước cn quan tâm đc bit v vn đ tôn giáo và Vit Nam s nm trong danh sách đó. Đó cũng là đ ngh ca chúng tôi. Tuy nhiên, nếu xem báo cáo v vn đ t do tôn giáo ca y hi T do Tôn Giáo Quc tế trong phn nói v Vit Nam, bn có th thy rng có v như B Ngai giao Hoa Kỳ s không đt Vit Nam tr li danh sách CPC. Đáng tiếc, chúng tôi nghĩ rng đã có đy đ bng chng đ đưa Vit Nam tr li danh sách này.

Tình hình tôn giáo tại VN

Khánh An: Xin ông cho biết nhng công vic mà y Hi T Do Tôn Giáo Quc Tế đã làm đi vi vn đ t do tôn giáo ti Vit Nam?

Ông Scott Filpse: y hi T do Tôn Giáo Quc tế đã đến Vit Nam vào tháng 5 va ri và chúng tôi đã báo cáo tình hình li cho bà Ngai trưởng v nhng vn đ cn quan tâm. Đó là vn có nhng tù nhân lương tâm như Linh mc Nguyn Văn Lý, Lut sư Nguyn Văn Đài, Lut sư Lê Th Công Nhân và lãnh đo các tôn giáo như Cao Đài, Hoà Ho, Pht Giáo, Pht Giáo Khmer…

Th đến, chúng tôi tin rng có mt s đàn áp và sp xếp li trt t đi vi các tôn giáo. Chúng tôi đã công b công khai cũng như tho lun riêng vi Bà Ngai Trưởng. Chúng tôi tin rng tt c nhng điu trên s đưa Vit Nam tr li danh sách CPC. 

Chúng tôi biết có mt vài ci thin nhưng li có quá nhiu người b đàn áp và b tù chi vì mun hành đo. Chúng tôi không đng quan đim vi Đi s Hoa Kỳ và chúng tôi s tiếp tc trình bày quan đim ca mình vi Nhà Trng và Bà Ngai trưởng.

Ô. Scott Filpse

Khánh An: Và ông đã nhn được hi đáp như thế nào t phía Bà Ngai trưởng Hoa Kỳ?

Ông Scott Filpse: Bà Ngai trưởng nói vi chúng tôi rng bà s xem xét tt c các chng c cũng như đ ngh ca chúng tôi khi bà quyết đnh danh sách CPC. Chúng tôi đã sn sàng đ đi thai vi Ngai trưởng và các thành viên khác trong B Ngai Giao cũng như Nhà Trng v vn đ này.

Chúng tôi không đng ý vi Đi s Hoa Kỳ ti Vit Nam, ông Michael Michalak, khi ông nói rng không có đ bng chng đ đưa Vit Nam tr li danh sách CPC và tiếp tc ngày càng có nhiu bng chng v vn đ t do tôn giáo đã được ci thin.

uscirf-Vietnam-may2009-305.jpg
Phái đoàn Ủy ban của Hoa Kỳ về Tự do Tôn Giáo Quốc tế USCIRF trong chuyến viếng thăm và làm việc tại Việt Nam hồi tháng 5-2009. RFA file photo
Chúng tôi biết có mt vài ci thin nhưng li có quá nhiu người b đàn áp và b tù chi vì mun hành đo. Chúng tôi không đng quan đim vi Đi s Hoa Kỳ và chúng tôi s tiếp tc trình bày quan đim ca mình vi Nhà Trng và Bà Ngai trưởng.

CPC và quan hệ Mỹ-Việt

Khánh An: Thưa ông, ông có cho đây là mt chính sách ca Chính ph Hoa Kỳ không?

Ông Scott Filpse: Đây là mt chính sách ca Chính ph Hoa Kỳ hin nay nhưng chính sách có th thay đi và chúng tôi đang c gng đ thay đi nó. Khi Tng thng Obama còn là mt Thượng Ngh Sĩ, ông làm vic rt sát vi chúng tôi và chúng tôi còn gi lá thư mà ông đã yêu cu Tng thng Bush thay đi chính sách liên quan đến vn đ CPC ca Vit Nam.

Năm 2008 vn là nhng chuyn đàn áp tương t như trước và Thượng Ngh Sĩ Obama có biết chuyn này. Vì vy, chúng tôi hy vng khi nói chuyn vi Tng thng Obama, ông s có cùng quan đim vi chúng tôi.

Đi s Hoa Kỳ có cái nhìn ca ông, chúng tôi li có cái nhìn khác, hy vng rng chúng tôi có th thuyết phc Nhà Trng và B Ngoi Giao thay đi quan đim. Tôi cho rng danh sách CPC t năm 2004 đến năm 2006 đã có tác dng rt hiu qu khi nó khiến cho nhà cm quyn Vit Nam phi thay đi, đt ra các điu lut mi, ni lng các hat đng tôn giáo… Vì vy, chúng tôi rt mong điu này xy ra mt ln na.

Cũng cn lưu ý rng, danh sách CPC thc ra không làm nh hưởng quan h song phương gia hai nước. Trao đi giao thương, vin tr nhân đo, du lch… vn din ra bình thường trong thi gian Vit Nam nm trong danh sách CPC. Điu này cho thy danh sách CPC không nh hưởng đến các lĩnh vc khác nhưng li có mt tác dng rt tích cc trong vn đ t do tôn giáo, t do ngôn lun và t do hi hp. 

Khánh An: Nhiu người cho rng Hoa Kỳ mun duy trì thế cân bng trong khu vc vi Trung Quc nên đã giúp đ Vit Nam nhm hn chế s bành trướng ca Trung Quc. Đó là lý do ti sao chính ph Hoa Kỳ nh tay vi Vit Nam trong vn đ t do tôn giáo và dân ch nhân quyn. Ông nghĩ sao v vn đ này?

Ông Scott Filpse: Vào tháng 5 năm 2009, trong kỳ xem xét đnh kỳ các vn đ ca Vit Nam ti Hi Đng Liên Hip Quc,  Hoa Kỳ đã đánh giá nhiu mt trong đó bao gm nhng vn đ liên quan đến t do ngôn lun, t do tôn giáo và dân ch nhân quyn. Kết qu là Hoa Kỳ đã giáng bc tt c các vn đ có liên quan đến Vit Nam trong danh sách.

Chúng tôi tin rng đây là mt khi đim tt đ chúng tôi làm vic. Tng thng Obama đã có h sơ v vn đ nhân quyn, t do tôn giáo và thi hành lut pháp Vit Nam khi ông còn là Thượng Ngh Sĩ.  Chúng tôi biết rng chính quyn mi ca Hoa Kỳ cũng đang phi gii quyết rt nhiu vn đ quan trng khác, nhưng nếu có cơ hi, chúng tôi s trình bày cho Tng thng các chng c cũng như cho ông thy rng CPC không làm nh hưởng đến quan h song phương thì ông s đng ý vi chúng tôi. Và lúc đó, nhân quyn s là mt phn quan trng trong quan h gia hai nước.

Còn Trung Quc li là mt vn đ khác. Chúng tôi không nghĩ nên ni kết vn đ ca hai nước vi nhau. Có quá nhiu đim khác nhau gia hai quc gia thay vì ch là vn đ li ích ca Hoa Kỳ. Vì vy, trong cương v ca mình, chúng tôi s tiếp tc n lc đ đưa vn đ lên các cp có thm quyn cao hơn.       

Chúng tôi tin rng trong tương lai ca Vit Nam vi nhiu người dân không ch chú tâm vào thương mi kinh doanh, mà có c nhng ngừơi đu tranh cho t do, quan tâm đến chính tr, tôn giáo, t do ngôn lun... Đó cũng chính là nhng người mà chính ph Hoa Kỳ cn ng h và lên tiếng thay cho h.

Ô. Scott Filpse

Khánh An: Như ông đã nói, danh sách CPC 2009 là kết qu t thi tng thng Bush và trong đó không có Vit Nam. Như vy, y Hi T Do Tôn Giáo Quc Tế s làm gì trong tương lai đ ci thin tình hình?

Ông Scott Filpse: CPC là công c ngoi giao duy nht cho vn đ này. Tt nhiên, chúng tôi s tiếp tc tường trình nhng điu biết được, theo đui các chính sách mi ca Hoa Kỳ cho vn đ nhân quyn và t do tôn giáo Vit Nam. Chúng tôi tin rng quan h gia hai nước Vit Nam – Hoa Kỳ có mt tm quan trng rt ln và ước mơ ca rt nhiu người Vit Nam là xây dng đt nước phn thnh và t do hơn.

Chúng tôi tin rng trong tương lai ca Vit Nam vi nhiu người dân không ch chú tâm vào thương mi kinh doanh, mà có c nhng ngừơi đu tranh cho t do, quan tâm đến chính tr, tôn giáo, t do ngôn lun, t do hi hp trong ôn hoà, tt c s là tương lai ca Vit Nam. Đó cũng chính là nhng người mà chính ph Hoa Kỳ cn ng h và lên tiếng thay cho h. Đó cũng là điu mà chúng tôi đang c gng làm.

đây không ch là vn đ n đnh ca chính ph Vit Nam, mà nó còn là nghĩa v và uy tín ca Vit Nam. Nhân quyn không phi là mt điu quan trng ch vi t chc nhân quyn quc tế mà còn cho chính bn thân người Vit Nam.

Khánh An: Vâng, xin cám ơn ông.

Ý kiến (16)
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Email

Độc giả không muốn nêu tên

Tại sao họ không nhìn thấy những mặt tích cực mà chính phủ Việt Nam đã làm cho dân, mà họ cứ lấy những lý do này lý do nọ để họ chia rẽ đoàn kết nhân dân, đoàn kết các tôn giáo. Phải chăng họ có một âm mưu nào đó? họ muôn lật đổ chính quyền này sao? Tôi tin chắt rằng nếu họ nghĩ như vậy là một sai lầm. Bỡi vì họ không bao giờ làm được. Hơn ai hết con người viêt Nam đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử đấu tranh và dựng nược, họ thấy sự đàn áp bóc lột của kẻ thù, của kẻ cướp nước. Và giờ đây ĐCSVN đá soi đường cho sự phát triển của đất nước. Đòng bào Việt Nam đang sống trong chế độ mà tôi tin rằng là tốt rồi không cần một chế độ nào khác nữa.

09/01/2010 02:51

Độc giả không muốn nêu tên

Tại sao họ không nhìn thấy những mặt tích cực mà chính phủ Việt Nam đã làm cho dân, mà họ cứ lấy những lý do này lý do nọ để họ chia rẽ đoàn kết nhân dân, đoàn kết các tôn giáo. Phải chăng họ có một âm mưu nào đó? họ muôn lật đổ chính quyền này sao? Tôi tin chắt rằng nếu họ nghĩ như vậy là một sai lầm. Bỡi vì họ không bao giờ làm được. Hơn ai hết con người viêt Nam đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử đấu tranh và dựng nược, họ thấy sự đàn áp bóc lột của kẻ thù, của kẻ cướp nước. Và giờ đây ĐCSVN đá soi đường cho sự phát triển của đất nước. Đòng bào Việt Nam đang sống trong chế độ mà tôi tin rằng là tốt rồi không cần một chế độ nào khác nữa.

09/01/2010 02:51

Độc giả không muốn nêu tên

van de tu do ton giao o vn con kho khan lam moi van de deu phai xin phep rat kho khan

05/01/2010 21:43

Độc giả không muốn nêu tên

chang co gi moi me ca van đe ton giao o vietnam.TU DO ton giao phai đi đoi voi quyen loi cua đat nuoc.mot đat nuoc đa tôn giao nhu o viet nam can phai hieu ro rang .khong co ton giao nao đung len tren quyen loi cua dan toc ca.ma ton giao phai nam trong loi ich cua dan toc minh, ai đo cho rang viet nam khong co tu do ton giao la sai lam,qua cac thoi ki ton giao cua viet nam phat trien rat tot nhat la tu khi hoa binh lap lai,su khoi sac trong ton giao đuoc chung minh bang cac co so ton giao trung tu xay dung moi,chuc sac ton giao khong ngung tang nhanh ca so luong .đoi song cua tin đo ngay mot tot hon,tham gia trong cong viec quan li xa hoi trong cac linh vuc khac khong co ai bi ki thi .nhu vay noi vn khong co tu do la sai lam. MOI QUY VI HAY ĐEN VN

09/12/2009 02:47

Độc giả không muốn nêu tên

nam 1975 my da thua quan giai phong cua vn roi den nay con phai so nen khong dam lam gi dau dung co hong mong.

17/11/2009 07:33

Xem tất cả ý kiến.

Xem toàn trang