Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Doanh nghiệp dân tộc Việt: Có và không?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Doanh thương nơi gửi Nước ngoài :

Doanh thương dân Tộc là có thật tại những nước xhcn. Mục đích dùng cơ chế này không rõ rệt , mơ hồ, để tạo ra một số tư sản xanh, đỏ, tím , vàng ,làm giầu một thởi gian ngắn hoặc dài tuy theo nhu cầu, tuỳ theo tình thế, tình hình thuận lợi, hay bất lợi mà cho phát triển thêm, hay bóp cho chết . Đó là đặc tính của kinh tế thị trường theo định hướng xhcn. Qua hơn chục năm nay đã có nhiều doanh nhân thân và theo chính quyền, hoặc dựa thế làm giầu chia chác ngấm ngầm đồng bọn với nhau.cuối cùng cho đi tù hoặc xứ tử, tù chung thân .

29/10/2014 23:48

    Reply to this comment

AMRIN nơi gửi USA :

Tôi lưu ý các bạn cái này trước hết :
1-KTTT theo định hướng CNXH không có giống như KTTT của Mỹ,Pháp,Úc đâu nhé !!!
2-Ông TVB (vua chã giò) ôm đầu máu,bở của chạy lấy người đó,thấy chưa ????

28/10/2014 15:14

    Reply to this comment

Hồ Choa nơi gửi Hà Nội :

"TRí phú địa hào đào tận gốc, tróc tận rễ" là chủ trương lớn của đảng thì làm gì có "Doanh nghiệp dân tộc Việt". Có mà mơ giữa ban ngày!

28/10/2014 05:02

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang