Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Dân biểu Alan Lowenthal: “Việt Nam cần thực hiện đúng những gì đã tuyên bố”

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Đỗ Bù :

Dân biểu Alan Lowenthal khi đòi VN làm đúng những gì đã cam kết với thế giới chắc đã không nhớ những gì mà thời chiến tranh VN cố tổng thống vnch Nguyễn văn Thiệu đã nói:"Đừng tin những gì cs nói,mà hãy nhìn kỹ những gì cs làm...

12/12/2017 20:54

    Reply to this comment

Đỗ Bù :

Dân biểu Alan Lowenthal khi đòi VN làm đúng những gì đã cam kết với thế giới chắc đã không nhớ những gì mà thời chiến tranh VN cố tổng thống vnch Nguyễn văn Thiệu đã nói:"Đừng tin những gì cs nói,mà hãy nhìn kỹ những gì cs làm...

12/12/2017 20:54

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang