Anonymous says:
28/10/2020 23:01

Bản chất của CS đã phản văn hóa VN. CS không nhân bản không thể sản sinh ra con người tử tế, có văn hóa. Dưới sự lãnh đạo của đảng, văn hóa đạo đức chỉ xuống cấp, con người sống không còn tử tế với nhau như xưa, như miền Nam trước 75. Mà oái oăm thay, miệng lưỡi CS luôn đề cao "vô sản" nhưng anh nào cũng chạy theo đồng tiền, càng làm lớn càng mê tiền bạc. Thành thử mới có tham nhũng. Quy luật tự nhiên.

Anonymous says:
30/10/2020 18:31

Văn hóa, Đạo đức của VN từ khi có ĐCSVN, được đặt trên nền tảng của sự lừa bịp, dối trá. Người dân VN thật sự không có quyền làm chủ đất nước.
Bộ mặt gian tham của bè lũ lãnh đạo ngày nay lộ rõ hơn bao giờ, xã hội ngày càng thối nát, văn hóa suy đồi là điều đương nhiên!!!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang