Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Đối thoại giữa chính phủ và người dân Văn Giang bất thành

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

dang cong sang lam the thi con ai tin nua that phi cong nhung nguoi da nga xuong bo thung minh vi dung thi nay nhung ke bay gio nay nam sau ve dep dang cong san trong nguoi dung mat dung thi dang cung sup do ma thoi boi vi dang tu dung ma ra

07/05/2012 23:32

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

dang cong sang lam the thi con ai tin nua that phi cong nhung nguoi da nga xuong bo thung minh vi dung thi nay nhung ke bay gio nay nam sau ve dep dang cong san trong nguoi dung mat dung thi dang cung sup do ma thoi boi vi dang tu dung ma ra

07/05/2012 23:31

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

đảng CSVN nói một đường làm một nẻo từ khi thành lập đảng đến giờ, có gì lạ đâu...

06/05/2012 02:10

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Chế độ này có phải của dân nữa đâu mà đối thoại . Chỉ có cách duy nhất là hốt sạch và đổ đi

18/04/2012 15:49

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

oi giøi oii...døi thoai vøi bang dang cuøp cong san vietnam thi xem nhu la mat tat ca vøn lan løi...nøi chuyen vøi cong san vn..thi giøng dan gai tai trau..phai dung luat giang ho...xa hoi den ..thi mai ra chung nø ngan..va chi can lam moi thu doan den tøi møi mai man thang duøc bon chung...theo luat giang ho..

14/04/2012 05:18

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Một cách lý thuyết và lý tưởng, ta có thể nghĩ “định hướng xã hội chủ nghĩa” hàm ý bênh vực, bảo vệ hoặc nâng đỡ đa số người dân nghèo đói nhất xã hội hầu phần nào cân bằng lại cái thế mạnh của thị trường và của thiểu số giàu có nhất. Sự thật xảy ra hoàn toàn trái ngược về mặt xã hội: chính cái định hướng ấy lại khiến đa số người dân bị bỏ rơi, thậm chí bị bóc lột và bị cướp đoạt.

13/04/2012 05:04

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang