Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Dự luật đất đai còn nhiều tranh cãi

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Hồ Choa nơi gửi Hà Nội :

Luật đất đai bị cái luật lớn hơn khống chế đó là "công hữu". Công hữu là mục tiêu của CN Mac:"Xóa bỏ tư hữu xác lập chế độ công hữu". Đại hội XI đảng không nhất trí đưa vào Cương lĩnh vấn đề công hữu "Tư liêu sản xuất", đáng lẽ ra "Đất đai sở hữu toàn dân phải được xóa bỏ, song vì những người bảo vệ ý thức hệ mù quáng và bọn lợi ích nhóm lợi dụng để duy trì đất đai thuộc sở nhà nước.

18/08/2012 05:31

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang