Charles Le
Charles Le says:
26/03/2021 12:46

Cộng sản việt nam rất quỷ quyệt. Họ sẵn sàng nịnh hót người nước ngoài phê bình họ nhưng họ không ngần ngại bịt miệng những tiếng nói phản biện của dân trong nước.
Chỉ có làm người VN sống trong nước mới hiểu rõ sự quỷ quyệt của cộng sản.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang