Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Kinh tế tư nhân: Chính phủ nói hỗ trợ nhưng doanh nghiệp than phiền cơ chế

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên nơi gửi Hà Nội :

Đây chĩ ;à trò lừa đảo và mị Quốc tế của đảng CSVN, bởi với cưong lĩnh của đàng CSVN, là ân càng nghèo, càng ngu càng dễ cai trị. Chớ dể dân giầu, trí thức mạnh, thì đảng CS phải toi vong.

22/04/2019 01:09

    Reply to this comment

Dân :

Cái bản chất CS hủ lậu vẫn còn. Chính cái bản chất này đã chủ trương ngăn sông cấm chợ sau 75 là cả nước chết đói.

14/04/2019 01:38

    Reply to this comment

Phạm Bảo nơi gửi Sài Gòn :

Chính quyền địa phương, công an phường, công an khu vực, cán bộ thuế, cán bộ quản lý thị trường đứa nào cũng ăn cả. Chẳng hạn như Phạm lê Khương chi cục Thuế quận 3

14/04/2019 00:47

    Reply to this comment

Phạm Bảo nơi gửi Sài Gòn :

Chính quyền địa phương, công an phường, công an khu vực, cán bộ thuế, cán bộ quản lý thị trường đứa nào cũng ăn cả. Chẳng hạn như Phạm lê Khương chi cục Thuế quận 3

14/04/2019 00:46

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang