Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Lúa gạo và kinh tế thị trường nửa mùa

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Hồ Choa nơi gửi Hà Nội :

Kinh tế thị trường định hướng XHCN đã bần cùng hóa nông dân. Định hướng XHCN là tác động vào quy luật khách quan để phục vụ chính trị. Kinh tế bao cấp trước đây lạm phát phi mã không thể ngăn chặn vì toàn bộ nền kinh tế kế hoạc hóa. Kinh tế thị trường tự do đã thúc đẩy nông dân sản xuất ra nhiều lúa gạo và đảng đã lợi dụng không tăng giá gạo để chống lạm phát. Nông dân đã khổ nhưng chính sách của đảng càng làm họ khổ thêm.

11/04/2014 05:20

    Reply to this comment

Vu nơi gửi SG :

Nguyên nhân cơ bản nhất là đầu ra của gạo VN.
Khi xưa những doanh nghiệp thương mại được quyền xuất khẩu gạo, chỉ cần mang hợp đồng đến hiệp hội lương thực VFA xác nhận giá sàn FOB là được. Còn bây giờ phải qua các doanh nghiệp có đủ tiêu chuẩn xuất khẩu mới xuất được, thử hỏi toàn VN có 100 doanh nghiệp được xuất khẩu gạo thì kiếm được bao nhiêu khách hàng nước ngoài. Còn doanh nghiệp thương mại nào muốn xuất thì xuất ủy thác coi như mất khách hàng ruột. Cho nên phải xem lai cơ chế này, vì các doanh nghiệp thương mại cũng xuất một phần đáng kể.

11/04/2014 02:15

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang