Lão nông dân
Lão nông dân says:
13/04/2021 14:42

Công dân giáo dục,tiên học lễ hậu học văn...thì không lo từ khi các cháu bắt đầu cắp sách đến trường,chỉ nhồi nhét ba cái vớ vẩn năm điều tên bất nhân dạy,bắn rơi máy bay Mỹ,lính Mỹ Nguỵ sụp hầm chông,dùng tay kéo ghì trực thăng xuống...giờ thì chỉ đạo khẩn???
Vô phương cứu chữa...!!!

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
14/04/2021 07:04

Bạo quyền > bạo lực > bạo hành.
Những nạn nhân của bạo quyền trở thành những tác nhân của bạo lực ( the abused become the abusers ).
Một nền giáo dục và đào tạo của bạo quyền, do bạo quyền, vì bạo quyền Búa Liềm đào tạo những học sinh Búa Liềm bạo hành dùng bạo lực.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang