Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Phỏng vấn Đặc sứ Liên Âu về Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Văn tiến Đức nơi gửi Thái lan :

Tôn giáo là một niềm tin . Chủ nghĩa CS cũng là một niềm tin .
Tin vào một khách thể hư vô ,cũng như tin vào một sản phẩm lý trí .
Khi tâm trí con người đã đam mê vào một niềm tin ,họ cho là hoàn hảo,ưu việt ; dù có ai chỉ cái sai trong niềm tin của họ ,họ không quan tâm .Có ai chỉ caí tốt hơn trong niềm tin của ,họ cũng không tiếp nhận .
Chỉ khác nhau : niềm tin tôn giáo ,chỉ cái sai trái,để cải hóa con người .
Niềm tin của CS,tiêu diệt ,loại trừ những cái không thích hợp với họ .

13/12/2017 09:35

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang