Anonymous says:
15/05/2021 08:46

- "Cán bộ không chuyên trách" là tầng lớp có hợp đồng lao động với chính quyền cấp xã, trong các tổ chức của Đảng, của "Mặt trân Tổ quốc", phụ giúp làm các công tác dân vận, theo giõi tư tưởng người dân, cũng như giữ an ninh trong xã.
Tuy họ là mắt xích cuối cùng, rất quan trong - trong bộ máy toàn trị quản lý người dân của Đảng, nhưng họ vẫn bị coi thường, chỉ là người giúp việc, chứ không được hưởng chế độ "công chức".

Chính những "cán bộ không chuyên trách" là những người giúp Đảng "vận động" người dân đi diễn trò hề "bấu cử" cho Đảng, và chính họ cũng là "cử tri" hạng 1 của Đảng.
Ở nhà nước độc tài như VN, không có công đoàn độc lập, không có quyền tự do bãi công, biểu tình, muốn được tăng lương - chẳng có khi nào thuận lợi hơn là họ phải lên tiếng - nhân cái dịp "bầu cử"!

"Cán bộ không chuyên trách" - cũng làm công việc hêt như "công chức" - nhưng không được trả công bình đẳng. Đúng như trong "Trại súc vật" của Georges Orwell.

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
15/05/2021 08:57

" Dân chủ tào lao "... kiểu Việt Cộng tào lao, kiểu Búa Liềm tào lao.

Cử tri tào lao do Đảng tào lao chọn... lên tiếng tào lao... với đại biểu tào lao do Đảng tào lao chọn... đòi hỏi quyền lợi tào lao...
cho cán bộ tào lao... do Đảng tào lao độc quyền quy hoạch tào lao... cho Đảng và Nhà nước Búa Liềm tào lao... đất nước tắc loạn tào lao.

Bần cùng sinh đạo tặc. Lương tháng bần cùng, lương tâm đạo tặc, hành vi đạo chích.
Đảng đạo tặc, độc đảng, độc tài... độc quyền gia tăng lực lượng công an Tô Lâm, lương tháng bần cùng, lương tâm đạo tặc, hành vi đạo chích.

Muốn phát triển đất nước, cắt giảm 50% tình trạng đạo tặc, tham nhũng, tham ô, hối lộ, lộng hành, lộng quyền của lực lượng công an Tô Lâm,
Toàn dân Việt Nam cần đồng thanh, đồng hành, đồng tâm... Đứng lên đáp lời sông núi... Đứng Lên, Lên Tiếng... Stand Up, Speak Out...

Đỏi hỏi Đảng và Nhà nước Búa Liềm phải cắt giam 50 % ngân sách Bộ Công an, cắt giảm 50 % lực lượng công an Tô Lâm, để tiếp kiệm ngân sách quốc gia và gia tăng 500 % ngân sách quốc gia cho các dịch vụ an sinh xã hội, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục và đào tạo cho toàn dân,
đặc biệt ưu tien cho các giai cấp lao động, công nhân, nông dân, người già bệnh tật và trẻ em nghèo đói.

Bần cùng sinh đạo tặc. Giặc cờ đỏ Búa Liềm đạo tặc, đạo chích, tham nhũng, tham ô, hối lộ làm toàn dân và đất nước Việt Nam bần cùng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang