Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Anonymous
27/08/2021 12:27

Theo tôi, không nên nghĩ chỉ có ĐCSVN không muốn nâng tầm quan hệ với Mỹ lên "đối tác chiến lược", mà có thể cả Mỹ cũng không muốn.
ĐCSVN vì sợ, và hèn với Trung Cộng.
Còn Mỹ, vì sợ mang tiếng áp dụng "tiêu chuẩn đạo đức kép" về nhân quyền cho Trung Cộng, và ĐCSVN.

le dung
27/08/2021 13:07

chiến lược quái gì, tàu nó ho cái lại sợ sun vòi. quan chức chính phủ thì toàn làm ăn với tàu. sao dám bỏ tàu được

Tom
27/08/2021 22:42

Hoa Kỳ và Đồng Minh hãy tỉnh giấc, Một khi còn đảng CS Tầu, thì đảng CSVN vẫn ngầm, phải Tuân Phục đảng CS Tầu, Tức VN không bao giờ ký kết bất kỳ một hiệp ưóc ,an ninh phòng thử nào với các nưóc Đồng minh , để chống lại Tầu Cộng, bởi còn Tầu Cộng , thi đảng CSVN còn..! Cho dẫu Hoa Kỳ và quân đồng minh đã tuyên chiến với CS Tầu , và cuộc chiến tranh thế giới xẩy ra, thì đảng CSVN vẫn dứng thế đu giây trung lập..! không theo bên nào , kiểu vài nưóc ở Châu Âu đã áp dụng , trong thế chiến thứ hai..! Và nếu tình hình chiến tranh gĩua Tầu CỘng và Quân Đồng MInh , Phần thắng nghiêng về PHía Tự Do, lúc đó, CSVN sẽ âm thầm , cho quân Đồng MInh, dùng đất nưóc VN làm đuờng tiến quân để tấn Công Tầu đỏ..! Và CSVN sẽ tuyên bố, tham gìa , hỗ trợ về cứu Thương , nhân đạo cho cả hai phía..! ( Nhưng thực chất, họ chỉ có khả năng làm hậu cứ , giúp quân Đồng MInh bị thương từ chiến trưòng bên Tầu về là chính để quân Đồng minh điều trị vết thương ), Từ tình hình chiến sự này, ở VN sẽ có ba kịch bản buộc phải xẩy ra..!
1- Nếu Quân Đồng minh tiến chiếm nửa nưóc Tầu, Lúc đó trong quân đội , của đảng CSVN sẽ có người , Ngầm đưọc đảng CSVN bật đèn xanh, đúng ra đòi lãnh đạo quân đội, ủng hộ quân đồng minh, tuyên bố, sẽ giúp quân Đồng Minh vận chuyển xăng dầu, đạn dưọc, lưong thực.. v.v..! Nhưng Trung đảng CSVN sẽ báo cáo cho đảng CS Tầu là, ở VN có một số Tướng lãnh quân đội nổi loạn , tách khỏi quân đội NHân Dân VN với , khí tài của quân Đồng Minh giúp sức,
2- Nếu quân Đồng minh toàn thắng, thì đảng CSVN sẽ tự mình chuyển biến , chính quyền VN thành đa đảng, dưói sự bầu cử , thật tự do,,! rồi đổi thành một QG Tự Do - Dân Chủ , dưói sự hưóng dẫn của quân đồng minh, mà Hoa Kỳ là ngưòi chỉ đạo.
3- Nếu Tầu Cộng dần phản công , để cả hai phía, buộc phải ký kết đình chiến, lúc đó`các Tướng trong quân đội CSVN đưọc âm thầm theo chân quân đồng minh chạy ra nưóc ngoài , và đám chóp bu đảng CSVN còn lại sẽ có lý do, là họ không phản lại nưóc Tầu Cộng đàn anh vĩ đại..Lác đó đảng CSVN vẫn an toàn , làm chử đưọc đất nưóc VN..!
Tóm lại Hoa Kỳ và Đồng minh, cần cảnh tỉnh và hiểu rõ với CSVN , Họ nay chỉ là một con Cá Chép đưọc nuôi trong cái hồ nưóc cỏn con..!

Người Quan Sát
28/08/2021 07:22

Trên thế giới này hầu hết các nhà lãnh đạo đều biết Mỹ là kẻ thực dụng, có lợi thì là bạn, hết lợi dụng được thì bỏ không thương tiếc. Năm 1975 Mỹ bỏ VNCH và hiện nay Mỹ bỏ Afghanistan vì thấy không còn "tác dụng" và quá tốn kém về người và của.
Trong cuốn Việt Nam "Một Trời Tâm Sự" của trung tướng Nguyễn Chánh Thi xuất bản 1987 ở Cali, có đoạn viết "Làm kẻ thù của Mỹ chưa chắc đã chết, nhưng làm đồng minh của Mỹ thì chết là cái chắc!"
Không ai thật lòng chơi với kẻ bất tín, tiền hậu bất nhất như Mỹ. VN biềt Mỹ lợi dụng gây khó cho Trung +, chính phủ VN cũng "tương kế tựu kế" để xin không, nhận hàng viện trợ không hoàn lại của Mỹ.... đến khi nào Mỹ giờ trò thì VN cũng phủi tay "anh đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi"!
Ngay các đồng minh NATO của Mỹ cũng rất bất bình vì trò bẩn của Mỹ tháo chạy ở Afghanistan hiện nay. Lúc cần, hô các nước Anh, Pháp, Đức.... tham chiến Afghanistan bây giờ thì bỏ mặc, thằng nào nhanh chân thì sống, chậm chân thì ăn bom của IS!

Duy Hữu, USA
28/08/2021 10:29

Thực tế... Danh xưng... Danh dự...?

Thể chế... Đảng là Nhà nước, Nhà nước là Đảng...
Chế độ... Đảng giặc cờ đỏ Búa Liềm là Nhà nước bán nước cờ đỏ Sao Vàng, độc đảng, độc tài, độc địa ...
độc bọn, toàn bọn... tham, ngu, hèn, ác, láo... độc diễn ngụy ngôn, ngụy danh, ngụy biện, ngụy luận...
độc quyền chủ trương ngụy sách " đối tác chiến lược toàn diện " với Đảng cờ đỏ Búa Liềm là Nhà nước cướp nước Tàu Cộng cờ đỏ Sao Vàng,
độc đảng, độc tài, độc địa, nhưng độc diễn " đối tác toàn diện " với Hoa Kỳ, tự do, dân chủ, đa đảng, vì hoàn cảnh khó khăn, phải " tế nhị ",
phải " khôn ngoan ", " khôn thì phải ngoan " với đại ca Tàu Cộng, phải " khôn quá, hóa ngu " với " bạn vàng " Tàu Cộng.

Tay bắt, mặt mừng, tay làm, hàm nhai.
Tay làm cho Tàu, hàm nhai bơ Mỹ, mặt vui như chó.
Tay chích thuốc Mỹ, mặt ngu như chó, hàm nhai cức Tàu.

Còn Tàu, còn Tiền, còn Đảng, còn tao !
Tao còn bán đất, tao còn bán nước, tao còn bán dân.
Tao còn bán tao, tao bán cả Đảng tao, cho Tàu, cho tiện, cho xong.
Có tiền quy tiên cũng đươc !
Tao ngu, tao chết... kệ cha tao, kệ mẹ Đảng tao !

CNHT
28/08/2021 18:03

khác biệt rất lớn các học giả 0 nhìn ra là cư xử 2 bên 0 quan trọng vai trò ĐCS chỉ NXP gởi lời NPT mời TT Biden có lệ rồi theo gió bay đi mọi hoạt động HK chỉ quan tâm thể chế CP hành pháp thực tế theo quan điễm thông lệ LHQ vai trò chủ thể khác với trước đây thường VN muốn đưa thể chế ĐCS sẽ giống vai trò được tôn trọng như TQ nhưng nay đã khác PTT.HK thăm VN chỉ quan hệ CP thực tế điều hành 0 xả giao tế nhị gì với ĐCS tự ?

Xem toàn trang