Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Cha Đoàn Thị Hương mong lãnh đạo VN nêu vấn đề con ông với Kim Jong-Un

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Biết đâu Kim Jong-Un cảm kích và cám ơn Nguyễn Phú Trọng vì thành tích " cắt mạng " rực rỡ của một công dân của nước xã hội chủ nghĩa Việt Cộng đối với nước xã hội chủ nghĩa Hàn Cộng?

Biết đâu Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn thi Kim Ngân đang hãnh diện " kể công " với Kim Jong Un về thành qủa " cắt mạng " này?

P.S. " Ngưu tầm Ngưu, Cẩu tầm Cẩu " : cùng một thể chế " Đảng và Nhà Nước ", ngụy biện, ngụy danh, ngụy quyền, Độc Tài, Độc Đảng, Độc Đóan, Độc Tôn, Độc Ngu, Độc Hèn, Độc Ác.

01/03/2019 13:27

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang