Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Làm "hiệp sĩ" phá án giúp người

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Cờ Lờ Vờ nơi gửi Đà Nẽng :

Hiệp sĩ xứng đáng biểu dương. Đừng có hỏi công an đâu không bảo vệ dân. Công an bận bao nhiêu thứ chuyện: anh ninh giao thông nè (làm luật), an ninh mạng nè (đánh bạc), an ninh phi trường nè (xét hành lí), an ninh cửa khẩu nè (kiểm soát buôn lậu),...Toàn là những nơi khó khăn lắm mới được về. Chuyện nhân dân thì nhân dân lo. Công an phải lo chuyện lớn chứ.

14/03/2018 21:49

    Reply to this comment

Hiệp Sĩ Mù :

Tại sao được nhà nước tâng bốc là hiệp sĩ .Thứ 1 ,gần dân lẹ làng hơn bọn công an chết nhát nhưng được gọi là lãnh đạo [Công an nhân dân].Thứ 2 ,làm thay chức năng công an nhưng không được phép qua mặt công an .Thứ 3 ,chết thay cho công an khi gặp nguy hiểm lúc bắt cướp. Thữ 4, chính yếu là công an là sĩ quan, là lãnh đạo nhân dân rủi ro chết khi gặp cướp thì.....Lấy ai làm việc..thôi để hiệp sĩ chết thay vì lỡ mang danh là HIỆP SĨ rồi.

12/03/2018 21:56

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang