Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hãy nhìn những gì Trung Quốc làm, đừng nghe họ Tập nói

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Hồ Choa nơi gửi Hà Nội :

Khi nghe Tập nói CNXH hài hòa kiều TQ Obama rất hài lòng. Sự hài lòng này thực ra là an tâm bởi TQ đã chọn XHCN mà trên quê hương của nó đã nằm trong sọt rác thì XHCN hài hòa kiểu Tàu thì cũng không có động lực gì để theo kịp Mỹ mà chỉ có tàn lụi trong chục năm tới. Thủ tướng Úc có lẽ cũng vui như Obama nhưng biểu lộ ra mặt càng làm cho Tập đắc chí.

26/11/2014 02:27

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang