Anonymous says:
27/10/2020 13:51

Thật nực cười!!!
Trao bằng mà côn an côn đồ đầy rẫy chung quanh,chắc bằng này mua nhiều tiền lắm nên sợ bị giang hồ cướp hay sao vậy ta???

Anonymous says:
27/10/2020 18:55

Đảng vốn dĩ là một đám bần nông ngu đần, ít học. Giờ cướp được chính quyền, anh nào cũng dán một hầm bằng cấp GS, TS trước ngực và an tâm: Kể từ đây ta là người trí thức.

Anonymous says:
28/10/2020 01:25

Bác hồ dạy đã là cán bộ thì phải "vừa hồng vừa chuyên".
Đã "hồng" rồi thì phải "chuyên". Cái "chuyên" đầu tiên, là phải "chuyên" lừa bịp, để được đứng vào tầng lớp lãnh đạo "tinh hoa của dân tộc".
Cũng như Đảng phảỉ lừa bịp nhân dân, chính quyền của Đảng là chính quyền của dân, do dân, vì dân.
Đảng ta đừng dại làm to chuyện này.

Anonymous says:
28/10/2020 03:40

GS Tiến sĩ mà không quốc gia nào công nhận.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang