Anonymous says:
30/12/2020 14:50

"Báo cáo mới nhất từ Bộ Kế Hoạch- Đầu Tư cho thấy thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nhìn chung còn xa với chuẩn mực phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế."

Nhận định trên rất giống câu ai đó nói "CNXH là con đường vòng gâp ghềnh, dài nhất để tiến lên CN Tư bản (với nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế)" !

Ông tổng Trọng chắc thấy câu trên thật nực cười, vì mục tiêu của ĐCSVN, và của VN, đâu phải là có "nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế"!
Mục tiêu của ĐCSVN là Chủ nghiã Xã hội, do ĐCSVN lãnh đạo, vì quyền lợi của ĐCSVN.
Con đường xây dựng CNXH càng dài, xây bằng càng nhiều xương máu nhân dân, quân thù, băng đảng CSVN của ông càng vinh quang!

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
01/01/2021 16:27

Ý Đảng Việt Cộng là Ý Đảng Tàu Công :
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ... định hướng cả nước xuống hố rác xã hội chủ nghĩa cộng sản, độc đảng, độc tài.

Một chủ trương kinh tế thị trường tài phiệt, của Đảng tài phiệt Búa Liềm, do Đảng tài phiệt Búa Liềm, vì quyền lợi, bất chính, bất công, bất lương của Đảng tài phiệt Búa Liềm, và định hướng nhân dân Viêt Nam xuống hố rác xã hội chủ nghĩa Việt Cộng > độc đảng, độc tài, độc đoán, độc tôn

Độc quyền... bóc lột giai cấp lao đông, giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp cầm búa, cầm liềm,
Độc quyền... đập đầu, cắt cổ Tự do, Dân chủ, Dân quyền, Nhân quyền của nhân dân Việt Nam.

Một Nhà nước Việt Cộng của một Đảng Cở Đỏ Búa Liềm, phản động, phản cách mạng, phản giai cấp vô sản, phản nhân dận, phản quốc,

ngụy danh cách mạng, phản bội cách mạng,
ngụy danh giai cấp lao động, phản bội, bóc lột giai cấp lao động,
ngụy danh giai cấp công nhân, phản bội, bóc lột giai cấp công nhân,
ngụy danh giai cấp nông dân, phản bội, bóc lột giai cấp nông dân,

ngụy danh nhân dân Việt Nam, phản bội, nô lệ nhân dân Việt Nam,
ngụy danh dân tộc Việt Nam, phản bội, nô lệ dân tộc Việt Nam.

Mot Nhà nước Việt Cộng ngụy quyền của Đảng Búa Liềm, ngụy danh, ngụy ngôn, ngụy biện, ngụy luận, ngụy thuyết xã hội chủ nghĩa cộng sản.

Danh chính, ngôn thuận. Danh đảng... bất chính, ngôn dảng... bất thuận.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Vua bất chính, Dân tắc loạn.
Đảng bất chính, Nước tắc loạn. Đảng bất chính... vì Đảng độc tài, độc đảng.... độc quyền làm vua bất chính... độc quyền làm vua độc tài.

Ý dân là ý trời, Ý trời là ý Dân Việt

Kinh tế thị trường tự do tôn trọng Tự do, Dân chủ, Dân quyền, Nhân quyền,
Định hướng An sinh Xã hội chủ nghĩa nhân đạo.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang