Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nguy cơ phơi nhiễm hoá chất tại các nhà máy điện tử tại Việt Nam

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Long Phạ nơi gửi LADERA RANCH :


An toàn lao động phải bắt đầu từ thiết kế nhà máy để kiểm soát các chất độc hại tránh rò rỉ, tránh phát tán và hệ thống thu góp rò tỉ, quan trắc kiểm soát rò rỉ và phát tán và hệ thống báo động và kiểm soát lọc khử hoá chất không cho nhân viên bị nhiễm và không phát ra môi trường bên ngoài. Nhân viên phải học hiểu tính chất các hoá chất họ sử dụng, các thiết bị an toàn cá nhân, phải thi trắc nghiệm bổ túc kiến thức thường xuyên. Phải có hệ thống thoát hiểm có thắp sáng bằng pin, xây dựng chống cháy an toàn trong trường hợp rò rỉ hay phát cháy, hệ thống dập cháy, và thực tập thoát hiểm.

28/03/2018 08:08

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang