Bô-xít là “chuyện đã rồi?”

Các dự án khai thác bô-xít tại Việt Nam, đặc biệt là tại Tây Nguyên, đang đặt ra nhu cầu phản biện từ nhiều giới, nhất là giới khoa học, kinh tế và văn hoá.
Thiện Giao, phóng viên RFA
2009-02-19
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Những rừng thông và đồi chè trước đây đang bị san bằng để xây dựng nhà máy tuyển quặng bô-xít.
Những rừng thông và đồi chè trước đây đang bị san bằng để xây dựng nhà máy tuyển quặng bô-xít.
Photo courtesy of TuanVietnam

Xem toàn trang