Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Duy Hữu, USA
01/07/2021 08:39

Đường đi khó, không khó vì ngăn sông, cách núi.
Nhưng khó vì nó cấm đường, cấm chợ, cấm ăn.

vietcong Hanoi Vietnam
01/07/2021 20:59

"Ngăn sông cấm chợ" là nghề của đảng cộng sản ViệtNam. CsVN là một nhà cầm quyền ! Nhưng có rất nhiều "CHÚ PHỈNH"

Xem toàn trang