Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Cảnh báo nguy cơ bất ổn chính trị từ đất đai

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.CANDO nơi gửi USA :

Hoi Toan Dan Viet-Nam da den luc dong long: dung len xoa bo che do: cong san,phi nhan, hen voi giac,ac voi Dan..da dao cong-san.

10/06/2012 09:31

    Reply to this comment

Dũng :

Tình hình cướp đất đai trắng trợn của bà con nông dân thời gian qua đang làm bức xúc mạnh mẽ người dân cả nước. Đảng và Nhà nước đang làm xấu hình ảnh của mình trong mắt người dân cả nước. Nhà cầm quyền các cấp thì đang lộng hành, không coi người dân ra gì cả. Kinh tế khó khăn, tham nhũng tràn lan, nông dân bị cướp đất trắng trợn...xã hội VN ngày càng bi tha hóa.

09/06/2012 23:50

    Reply to this comment

Hồ Choa nơi gửi Hà nội :

Thủ tiêu tư hữu thiết lập chế độ công hữu là mục tiêu của chủ nghĩa Mac. CNXH hiện nay không liên quan gì đến chủ nghĩa Mac, nhưng những người hủ Mac-Lenin cứ bám vào mục tiêu đó mà chống đảng, chống nhân dân. Đại hội đảng XI đã bác bỏ công hữu tư liệu sản xuất khi một số người đưa nó vào cương lĩnh xây dựng đất nước. Hội nghị TW4 đã phản bội nghị quyết Đại hội XI, đáng lẽ ra phải ra nghị quyết xóa bỏ đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì tìm cách quanh co để từ chối cái đòi hỏi chính đáng của đa số đảng viên và nhân dân.

09/06/2012 06:22

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang