Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hải Dương: Công an dùng vũ lực đàn áp dân phản đối ô nhiễm

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Tuần tuần tuấn nơi gửi Hải dương :

Xuôn xẻ hay không video đã nghi lại.
Tiền đã bịt môm chúng nó rồi. Chúng nó thử đưa bố mẹ con cái chúng nó ở thì sẽ biết

04/01/2018 07:13

    Reply to this comment

Uyenminh nơi gửi Australia :

Không những buồn mà còn thấy nhục cho cái chính quyền CS này

18/12/2017 21:17

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

O trên thê gioi nây không co xu nào giông nhu Viêtnam co nhiêu c.a. quai go nhu sau:C.a khu vuc, giao thông,kinh tê,tôn giao,biên phòng, chông tôi pham,môi truong,an ninh,hình su,tu phap,hai quan,phi truong,van hoa..Tât ca dêù là CÔN AN .

28/09/2017 16:58

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Buon cho dat nuoc minh qua!!

26/09/2017 23:35

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang