Tất cả các ý kiến của bạn đọc về “Chúng tôi cùng đồng hành với Trần Huỳnh Duy Thức để yêu cầu Nhà nước Việt Nam phải thượng tôn pháp luật”

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Tinh thần " Trần Hùynh Duy Thức "!
Anh phải sống ! Chúng tôi cần Anh,
Dân tộc này cần Anh !

Tinh thần Tự Do, Công Bình, Bác Ái !
Anh phải sống ! Chúng tôi cần Anh,
Dân tộc này cần Anh !

Tinh thần Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền !
Anh phải sống, chúng tôi cần Anh!
Dân tộc này cần Anh!

Tinh thần Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc !
Anh phải sống, chúng tôi cần Anh!
Dân tộc này cần Anh!

Tinh thần, đường lối, chính sách Độc Tài, Độc Đảng, Độc Ngu, Độc Hèn, Độc Ác của đảng cầm quyền Việt Cộng !

Anh phải chết, chúng tôi không cần anh !
Dân tộc này không cần anh !

Tinh thần, đường lối, chính sách
Bất Công, Bất Chính, Bất Nhân, Bất Tài, Bất Lực của đảng cầm quyền Việt Cộng!

Anh phải chết, chúng tôi không cần anh!
Dân tộc này không cần anh !

Tinh thần, đường lối, chính sách
Vi phạm Hiến Pháp Việt Nam, các Công Ước Quốc Tế về Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền , của đảng cầm quyền Việt Cộng !

Anh phải chết, chúng tôi không cần anh!
Dân tộc này không cần anh!

Tinh thần " Trần Hùynh Duy Thức " !
Anh phải Sống, chúng tôi cần Anh!
Dân tộc này cần Anh!

Ngày Anh nhắm mắt ra đi cũng là ngày đảng cầm quyền Việt Cộng này cần nhắm mắt ra đi!

Để Dân tộc Việt này được Sống!


08/09/2018 12:02

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Tinh thần " Trần Hùynh Duy Thức "!
Anh phải sống ! Chúng tôi cần Anh,
Dân tộc này cần Anh !

Tinh thần Tự Do, Công Bình, Bác Ái !
Anh phải sống ! Chúng tôi cần Anh,
Dân tộc này cần Anh !

Tinh thần Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền !
Anh phải sống, chúng tôi cần Anh!
Dân tộc này cần Anh!

Tinh thần Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc !
Anh phải sống, chúng tôi cần Anh!
Dân tộc này cần Anh!

Tinh thần, đường lối, chính sách Độc Tài, Độc Đảng, Độc Ngu, Độc Hèn, Độc Ác của đảng cầm quyền Việt Cộng !

Anh phải chết, chúng tôi không cần anh !
Dân tộc này không cần anh !

Tinh thần, đường lối, chính sách
Bất Công, Bất Chính, Bất Nhân, Bất Tài, Bất Lực của đảng cầm quyền Việt Cộng!

Anh phải chết, chúng tôi không cần anh!
Dân tộc này không cần anh !

Tinh thần, đường lối, chính sách
Vi phạm Hiến Pháp Việt Nam, các Công Ước Quốc Tế về Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền , của đảng cầm quyền Việt Cộng !

Anh phải chết, chúng tôi không cần anh!
Dân tộc này không cần anh!

Tinh thần " Trần Hùynh Duy Thức " !
Anh phải Sống, chúng tôi cần Anh!
Dân tộc này cần Anh!

Ngày Anh nhắm mắt ra đi cũng là ngày đảng cầm quyền Việt Cộng này cần nhắm mắt ra đi!

Để Dân tộc Việt này được Sống!


08/09/2018 11:07

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang