Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tư Nhân Hóa và Tư Hữu Hóa

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Kiên định CN Mac-Lenin là CS VN vẫn chủ trương trong cương lĩnh là công hữu tư liêu sản xuất. Cổ phần hóa hay tư nhân hóa là đi ngược lại lý luận Mac-Lê. Đại hội XI TBT Nguyễn phú Trọng đã cố gắng để đưa Công hữu Tư liệu sản xuất vào cương lĩnh nhưng đã bị đại hội bác bỏ, nhưng vẫn dùng cụm từ vay mượn của TQ là đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến. Xét cho cùng là cương lĩnh đầy mâu thuẫn và chỉ có lợi cho lợi ích nhóm mà điển hình là vụ Văn Giang.

03/05/2012 05:17

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang