Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Các món nợ tại Việt Nam, Trung Quốc

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.ngu dan nơi gửi VN :

Bài viết rất tốt. Chỉ rõ bộ mặt của chính quyền Độc tài, Tham nhũng. Tiếc rằng có ít dân được đọc.

19/06/2013 20:06

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang