Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhân quyền Việt Nam năm 2018: Hoa Kỳ cáo buộc Việt Nam duy trì chế độ “công an trị”

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Chế độ " công an trị " ...
Một chế độ: ngụy danh, ngụy biện, ngụy quyền Việt Cộng.

Toàn dân Việt Nam, với kinh nghiệm bản thân qua bao nhiêu năm nay, hoàn toàn đồng ý với nhận định của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ :

Cuộc bầu phiếu Quốc Hội Việt Nam 2016 không có Tự Do và không có Công Bằng.

Cái Quốc Hội này không phải là " Quốc Hội Việt Nam ", của toàn dân Việt Nam, do toàn dân Việt Nam, vì toàn dân Việt Nam.

Nhưng chỉ là " Quốc Hội Việt Cộng ", của Đảng, do Đảng, vì Đảng, ngụy danh, ngụy biện, ngụy quyền Việt Cộng.

" Đảng cử, Dân bầu "
Đảng càng cử, Dân càng " mang bầu " những quái thai, quái vật, quái ác, tham nhũng, tham ô, lộng hành, lộng quyền, Bất Tài, Bất Lực, Bất Lương.

Ai bầu Ai ?
Dân bầu Dân hay Đảng bầu Đảng ?

Cái " Quốc Hội Việt Cộng " này đã bỏ phiếu cho Ông Nguyễn Phú Trọng làm
" Chủ tịch nước ", cho Bà Kim Ngân làm
" Chủ tịch quốc hội ", cho Ông Nguyễn Xuân Phúc làm " Thủ tướng nước ".

Các nhãn hiệu " Chủ tịch "," Thủ tướng " này có đúng với phẩm chất và thực chất của sản phẩm không?

Hay đó chỉ là nhãn hiệu của Ngụy Danh, Ngụy Biện, Ngụy Quyền, nguyên nhân gây ra đường lối chính sách " công an trị ", gây ra tất cả những vi phạm trầm trọng, trắng trợn về Nhân Quyền, Dân Quyền, Dân Chủ, Tư Do đối với toàn dân Viêt Nam ?

Đặc biệt đối với tất cả các Tù Nhân Lương Tâm, Tù Binh Lương Tâm Việt Nam?

Danh chính, Ngôn thuận.
Danh bất chính, Ngôn bất thuân.
Ngôn bất thuận, vì Danh bất chính.

16/03/2019 10:55

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang