Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Có nên cho học sinh phổ thông sử dụng điện thoại trong lớp?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.dân đen nơi gửi Hà Nội :

Chuyện đề xuất này là kiểu tát nước theo mưa như lời Ô Trọng. Đất nức ta bây giờ văn minh ai cũng có điện thoại, Đồ ngục chốt. Cái thứ smart phone này phải hiểu theo nghĩa chiếc điện thoại nhiều tính năng, chớ không thể cắm mặt vào theo nghĩa điện thoại thông minh. Nó chỉ giúp ta nhẹ bớt gánh nặng phải ghi nhớ trong trí, ch́ không giải quyết được trí thông minh của chúng ta là nhờ nó. Biết công dụng và dùng hợp lý giúp ta dễ giải quyết các câu hỏi nhanh hơn. chứ không phải là câu giải ̣đáp tức thời. Học sinh cần phải học cách học hỏi để suy luận và giải quyết các vấn đề, chớ không học đẻ làm con vẹt, và cúi đầu vâng dạ cho kẻ khác dốt hơn sai khiến.

22/09/2020 13:48

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang