Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hỗ trợ tinh thần cho tù chính trị tuyệt thực vì bị ngược đãi

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Phạm Bảo nơi gửi Sài Gòn :

bà Kim Thanh kêu gọi và mong mỏi lương tri của cán bộ Trại giam số 6, Nghệ An. Tiếc quá! Công an cộng sản không có lương tri đâu chị Kim Thanh à.

04/07/2019 09:09

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang