Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Chất lượng bữa ăn và đình công: Câu chuyện “tức nước, vỡ bờ”

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Chúc mừng và ngưỡng mộ các bác...

Các bác công dân Việt Nam, các bác công nhân Việt Nam đã tự động, tự nguyện, tự giác, tự phát, tự liên kết...

Đấu tranh chống lại những Bất Công, Bất Chính, Bất Nhân... những Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực... và

Bảo vệ Quyền Lợi Chính Đáng của mình.

Thực tập đấu tranh cho trăm ngàn những Thay Đổi nhỏ, thực tế, thực tiễn trong tất cả các lãnh vực Kinh Tế, Xã Hội, Văn Hóa, Chính Trị để đi đến Đổi Thay lớn.

Chẳng lẽ ta và con cháu chúng ta cứ phải làm nô lệ cho chúng và con cháu chúng nó bóc lột mãi.

P.S. " Đường đi khó, không khó vì ngăn
sông, cách núi.
Nhưng khó vì, lòng người ngại
núi, e sông. "

Có phải vậy không, các bác?
21/09/2019 10:32

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Chúc mừng và ngưỡng mộ các bác...

Các bác công dân Việt Nam, các bác công nhân Việt Nam đã tự động, tự nguyện, tự giác, tự phát, tự liên kết...

Đấu tranh chống lại những Bất Công, Bất Chính, Bất Nhân... những Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực... và

Bảo vệ Quyền Lợi Chính Đáng của mình.

Thực tập đấu tranh cho trăm ngàn những Thay Đổi nhỏ, thực tế, thực tiễn trong tất cả các lãnh vực Kinh Tế, Xã Hội, Văn Hóa, Chính Trị để đi đến Đổi Thay lớn.

Chẳng lẽ ta và con cháu chúng ta cứ phải làm nô lệ cho chúng và con cháu chúng nó bóc lột mãi.

P.S. " Đường đi khó, không khó vì ngăn
sông, cách núi.
Nhưng khó vì, lòng người ngại
núi, e sông. "

Có phải vậy không, các bác?
21/09/2019 10:31

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Nói sao cho hết những lầm than tan nát của Dân Việt dưới sự cai trị của Việt Cộng !

18/09/2019 21:42

    Reply to this comment

VIET GOC HOA nơi gửi USA :

tro cap an trua . an giua ca bang tien . cong nhan tu nau an tai nha ,dem theo vao hang xuong . cong ty .khong bi ngo doc tap the .chu nhan .doanh nghiep .khong chiu trach nhiem ve viec an uong cua cong nhan xi nghiep . hang xuong .

18/09/2019 16:42

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang