Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Đi Nhật du học để mưu lợi hơn là giúp nước

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Đảng viên bỏ đảng nơi gửi Hanoi :

Lao động, sinh viên du học: gian dối.
Công ty tuyển người: gian dối.
Bộ giáo dục: che dấu, quanh co, chống lưng cho các công ty.
Vậy là đúng qui trình?

13/11/2018 14:30

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang