Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Sử gia Tạ Chí Đại Trường qua lời kể của đồng nghiệp

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.nguyễn Việt nơi gửi fountain valley , ca , usa :

Nhân tin cụ Tạ Chí Đại Trường ra đi , đọc lại chú thích số “ 9 ” của bài viết : “ Quản lĩnh và Thủ lĩnh: Thiết chế phù trợ nhóm Lam Sơn trên đất Đông Kinh “đăng trên Talawas ngày 3 tháng 11 năm 2007 , để tưởng nhớ người đồng hương xứ NẪU !
...
{ Ngày 26-4-2007 vừa qua là lần đầu cử hành lễ Quốc tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch), từ nay được coi là quốc lễ của CHXHCN VN. Như vậy Việt Nam là nước độc nhất trên thế giới có Quốc tổ như có người đã hãnh diện, hơn cả Trung Hoa. Cuộc vận động chính trị đưa đến kết quả này mang tính thông lệ thường thấy của Ðảng cầm quyền: Ðề nghị của một tổ chức công quyền nhưng có dáng quần chúng (Thương binh Xã hội) chuyển qua sự chấp thuận của cơ quan lập pháp và được hành pháp thi hành, thật là dân chủ, thật hợp “ý dân”. Mục đích chính trị là siết chặt thêm tính chất thống nhất đất nước nhưng về mặt kiến thức khoa học thì đó là sự tối tăm trên cấp bực cao nhất của quốc gia.
Ngay cả về mặt “đoàn kết” thì vẫn còn sơ hở: Ðó là việc buộc 53 dân tộc thiểu số phải công nhận “Quốc tổ” của duy chỉ một nhóm đa số Việt Kinh hiện nay, làm của mình, trái với tinh thần văn minh đại đoàn kết thường hô hào. Trong thực hiện, việc chia “lộc Tổ” từ đền Hùng Vĩnh Phú lại là biểu hiện của quan niệm cai trị từ chốn đình trung của các Ông-làng-mới mở ra đến toàn quốc, ứng hợp với lí thuyết của học giả nhà nước về tương quan làng – nước của xã hội Việt Kinh. Nó cũng là một thử thách không cần thiết về sự tuân phục của các cơ quan truyền thông, các trí thức chuyên ngành. (Mà có đưa ra hỏi ý kiến cũng “trật chìa”: Ông Trần Văn Khê chỉ giỏi về cầm trống chầu hay kéo đờn cò dù có Tiến sĩ Tây, dù được giải thưởng quốc tế, nhưng biết gì về Hùng Vương mà phỏng với vấn?)
Tuy nhiên cũng vì sự ồ ạt nhiệt thành trong lúc thiếu kiến thức đã khiến phát sinh một vài sơ hở nhỏ: Có độc giả phàn nàn với báo Tuổi trẻ là trong ngày Giỗ Tổ, đền Hùng trong Sở thú Tp. Hồ Chí Minh lại đóng cửa khiến họ không vào chiêm bái Tổ được.
Họ không biết rằng nơi đó vốn là đền kỉ niệm lính An Nam chết trong trận Âu chiến / Thế chiến I, kỉ niệm những con Rồng không có bạc phun để đánh đổ Ðức tặc nên phải mang thân ra chiến trường thí mạng cho Mẫu quốc! Cũng nên nói ra để rủi có một ngày 10-3 đẹp trời nào đó, chức quyền trung ương muốn tỏ tình đoàn kết kéo nhau vào Nam giỗ Tổ, họ khỏi lạy các ông đội, ông ách, lầm người, tội nghiệp.
Thế mà, theo tin trong nước, người ta bắt đầu tính chuyện lập hồ sơ xin UNESCO công nhận Ðền Hùng là Di sản văn hoá Thế giới. Hình như các nhân vật trong nước không sống ở thế kỉ XXI?}

30/03/2016 21:00

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang