Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Cô giáo quỳ gối dâng đơn và cơ chế “xin-cho” nơi công quyền ở Việt Nam

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

" Đứng Lên và Lên Tiếng "!
" Stand Up and Speak Out "!

Nếu Toàn Dân ta không cùng nhau Đứng Lên và Lên Tiếng trước trăm ngàn những Bất Công, Bất Chính, Bất Nhân ... Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực, lớn hay nhỏ, chung quanh chúng ta ...

Từng Người trong chúng ta, từng người và từng người, trước sau, cũng sẽ phải ... Qùy Xuống và Van Xin ... một mình.

Chọn đi! Quyết định đi! Làm đi!

P.S. Cũng như " Đảng và Nhà nước " Việt Cộng đang Qùy Xuống và Van Xin " Đảng và Nhà Nước" Tàu Cộng.

16/08/2019 12:34

    Reply to this comment

Tiêu Cà Mau nơi gửi Hoa Kỳ :

Cô giáo quỳ gối dâng đơn và cơ chế “xin-cho” nơi công quyền ở Việt Nam.

Đây là bằng chứng Cô giáo học tập Lý tưởng đạo đức Hồ Chí Mịnh.

10/08/2019 10:38

    Reply to this comment

Lão nông dân nơi gửi Cà Mau :

Thằng khốn nào đứng đó,còn đưa cái mặt mốc ra nhìn để được chụp hinh lên báo!!!
Sao không mau mà đỡ cô giáo Hoa Anh đứng dậy,cái chế độ này nó đã xuống tới tận cùng của sự tha hoá thối tha rồi,vô phương cứu chữa...!!!

07/08/2019 18:28

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang