Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Chênh lệch thưởng Tết cho giáo viên

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Toàn dân ta cần đòi hỏi đảng cầm quyền Việt Cộng phải cắt giảm 50 % ngân sách của Bộ Công An, cắt giam 50% lực lượng quân số công an, tham nhũng, tham ô, lộng hành, lộng quyền, " ăn bậy ", " cắn bậy ", " sủa bậy ", chỉ làm " thanh kiếm và lá chẵn " của Đảng, do Đảng, vì Đảng.

Gia tăng ngân sách cho Bộ Giáo Dục, tăng lương 100% cho các cô giáo, thầy giáo, giáo sư của các học sinh, sinh viên, thế hệ tương lai của toàn dân, của dân tộc.

Toàn dân cần nhiều trường học vượt tiêu chuẩn giáo dục hơn là các nhà tù vượt tiêu chuẩn dã man của Đại tướng Tô Lâm.

29/01/2019 14:11

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Toàn dân ta cần đòi hỏi đảng cầm quyền Việt Cộng phải cắt giảm 50 % ngân sách của Bộ Công An, cắt giam 50% lực lượng quân số công an, tham nhũng, tham ô, lộng hành, lộng quyền, " ăn bậy ", " cắn bậy ", " sủa bậy ", chỉ làm " thanh kiếm và lá chẵn " của Đảng, do Đảng, vì Đảng.

Gia tăng ngân sách cho Bộ Giáo Dục, tăng lương 100% cho các cô giáo, thầy giáo, giáo sư của các học sinh, sinh viên, thế hệ tương lai của toàn dân, của dân tộc.

Toàn dân cần nhiều trường học vượt tiêu chuẩn giáo dục hơn là các nhà tù vượt tiêu chuẩn dã man của Đại tướng Tô Lâm.

29/01/2019 14:06

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang