Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Quân đội “tự diễn biến” thì Đảng tiêu vong

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Không Thành nơi gửi VN :

Đảng CS/VN đã tạo dựng nên quân đội ,công an để làm công cụ bảo vệ cho đảng . Mạng lưới kiểm soát,hệ thống kềm kẹp trong 2 tổ chức chủ chốt này ,không hề lõng lẽo .
Các cấp điều khiển từ hạ tầng đến thương tầng đều là đảng viên cốt cán của đảng .
Có được bồi dưởng và tư lợi vững chắc .

20/12/2016 13:38

    Reply to this comment

Lê Dân nơi gửi Việt Nam :

Quân đội phải trung thành với đảng, mới nghe thì như không có vấn đề gì. Nếu phải cân nhắc giửa Tổ Quốc và đảng thì quân đội phải chọn ai, trước thực trạng bán nước của đảng CSVN thì quân đội cần cân nhắc kỹ, nếu trung thành với đảng thì ta có chấp nhận mất nước không? Thêm nữa nếu so sánh đảng với nhân dân thì sao? Nhân dân là cha mẹ tạo dựng hình hài cho quân đội, đảng tàn ác, đánh đập, bách hại nhân dân cho mưu đồ bán nước, vậy quân đội sẽ chọn ai? Sự sáng suốt trong tâm thức của quân đội sẽ là nguồn sinh tồn của tổ quốc và nhân dân.
"Đất nước còn, còn tất cả.Đất nước mất, mất tất cả".
"Nước mất thì nhà tan".

19/12/2016 08:04

    Reply to this comment

Viet nơi gửi uS :

Cai gi thi cai, cai Quan Doi thi phai la cai cua Dan Toc , cua nhan dan, cai da.! con dang la cai gi thi cai. Con cai tinh than va cai tam hon do cua Quan Doi thi la cai cua Quan Doi doi voi TO Quoc! Quan doi hu, hen a? bi chi phoi boi dand a? co tham o chu, nhung hay tro lai chung to minh la mot quan nhan cua Dan Toc Viet di chu. Fuck!!!!!!!!

16/12/2016 00:27

    Reply to this comment

Ông gìa Ba TRi nơi gửi Ba Tri :

Những Chóp Bu đảng CSVN luôn luôn coi ngưòi lính, không hơn gì một hình nộm , để lúc nào cũng sẵn sàng đem thiêu đốt, làm vật tế thần cho họ sanh tốn,để hút máu người dân cùng bao binh sĩ. Những người lính, thì luôm luôn một lòng với nước, với dân. Còn riêng những Ông Tướng, thì lại tiếp tay cùng bọn quan quyền dân sự Đảng , để bán rẻ người lính, bán rẻ nhân dân, và cái kết là bắn luôn tổ quốc, dưới sự dẫn đát của Chóp bu đảng CSVN . Tiếc thưong cho bao oan hồn ngưòi lính, trước và nay đã ngã xuống, để bọn tham quyền độc tài, đảng CS trị đang hưởng lợi từ những hy sinh qúa lớn của ngưòi lính.

15/12/2016 23:10

    Reply to this comment

Người Tàu gốc Hoa nơi gửi Thiểm Tây. :

Eo ơi !
Quân đội mà tự diễn biến thì Lú tôi chết chắc. Tôi sẽ đi theo HeoChoMeo (HCM) PigDogCat và gặp Meo Chủ Tịt.

15/12/2016 19:47

    Reply to this comment

Batam nơi gửi The gioi TU-DO :

Thua quy vi
Quân dôi là cua Nhân-Dân, tù Nhân-dân mà ra. Bao gìo TÔNG-DÔNG-Viên là nhân -Dân di
làm linh dê bao-vê Tô-Quôc.
Nhân-Dân dong thuê dê nuôi quân-Dôi,còn DANG chi là nhung TÊN AN HAI,AN BAM,CUOP DZUT Tiên bac tài san cua dân,cuop miêng an và công lao cua quân dôi mà thôi.
Hay nhin lai ,nhung nguòi nàm gai nêm-mât,
xông pha suong-gio voi trân mac,BÂY-GIÒ DUOC GÌ???? Tât dêu bi dang viên cuop hêt,tham-nhung giàu sang tòan là can bô dang.Quân dôi duoc gì ????
Cac anh chiên-si quân dôi,DÙNG CO DÊ CHO DANG CÔNG-SAN LOI DUNG NUA.HAY DANH DÔ VÀ TÔNG-CÔ BON DANG-VIÊN HUT MAU NHÂN-DÂN VÀ BAN NUOC CHO TÀU-CÔNG.
CHÊ DÔ CÔNG-SAN DA CHÊT TÙ LÂU,NUOC NGA DA TÙ BO NO RÔI,bây gìo tên Trong còn muôn Trung thành voi cai bong-ma CS ???
Thât là NGU-XUÂN mà còn muôn ngùoi khac ngu theo mình ????
Hay tinh-ngô di cac anh chiên-Sy trong quân-

15/12/2016 19:26

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Dang muôn noi quân dôi phai trung thành voi dang c.s.Cha nào con nây,tu do hôi lô ,ven vét cua cai quôc dân làm cua riêng,dem con chau qua My dê hu thuong trong luc do Vietnam vân tiêp tuc lac hâu ,nghèo doi .

15/12/2016 10:29

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang