Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tình trạng bệnh viện quá tải

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Cổ ngữ có câu: "Bệnh Quỷ có Thuốc Tiên". Đại ý: việc nan giải, song luôn có giải pháp. Vấn đề là Chính phủ / Bộ Y tế có / không chịu lắng nghe, tiếp thụ?

10/12/2011 19:43

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang