Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
30/04/2021 12:35

Gia tăng ảnh hưởng của " Quân đội Nhân dân ", của Đảng, do Đảng, vì Đảng Búa Liềm, " trung thành tuyết đối với Đảng Búa Liềm ", để chống giặc Búa Liềm Tàu Cộng hay để chống Nhân dân Việt Nam chống giặc Tàu Cộng, trong chính trị của Đảng là Nhà nước Búa Liềm Việt Cộng ?

Gia tăng doanh nghiệp Nhà nước Búa Liềm là gia tăng doanh nghiệp Đảng Búa Liềm, của Đảng Búa Liềm, do Đảng Búa Liêm, vì quyền lợi của Đảng Búa Liềm, như doanh nhiệp quân đội Viettel, của quân phiệt, tài phiệt Búa Liềm với kiên định thân hữu chiến lược toàn diện vói " bạn vàng " vói " anh hai ", với " đại ca " tài phiệt Tàu Cộng... " Còn Tàu, còn Tiền, còn Đảng, còn tao... Tao còn bán đất, tao còn bán nước, tao còn bán dân. Tao còn bán tao, tao bán cả Đảng tao cho Tàu, cho tiện, cho xong "...

Để gia tăng ảnh hưởng Tướng " quân đội nhân dân " chống giặc Tàu Cộng hay sức mạnh chống Nhân dân Viêt Nam chống giặc Tàu Cộng ?

Để gia tăng sức mạnh của doanh nghiệp quân phiệt, tài phiệt Viettell cướp đất, cướp ruộng của nông dân Đồng Tâm... để chống giặc Tàu?

Để gia tăng sức mạnh 5G của lực lương " Ak 47 " của quân đội tài phiệt Búa Liềm để bịt mồm, bịt tai, bịt mắt toàn dân trên các mạng xã hội?

Đảng tài phiệt Búa Liềm và nhà nước phong kiến Búa Liềm, quân đội Búa Liềm, công an Búa Liềm,
độc đảng, độc tài... độc đoán, độc tôn... độc bọn vua tham, vua ngu, vua hèn, vua ác, vua láo...
độc quyền... ngụy danh, ngụy ngôn, ngụy biện, ngụy luận, ngụy thuyết Búa Liềm... độc quyền ngụy quyền Búa Liềm.

Ý dân là ý trời ! Ý toàn dân Việt Nam là ý Trời... Đảng, quân đội, công an, đảng trưởng, đảng viên, cán bộ, tài phiệt Búa Liềm phải tôn trọng...

Nhân quyền, Dân quyền, Dân chủ, Tự do > Đa dạng, Đa đảng, Đa tài, Đa năng, Đa hiệu > Độc lập + Tự Do + Hạnh phúc cho toàn dân, tổ quốc,
dân tộc Việt Nam.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang