Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Những mảnh đời rách nát

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nguyen Tri nơi gửi USA :

Xin quí đài cho tôi biết là có cách nào liên lạc được những người phụ nữ trên không? Tôi muốn gửi một tí quà cho các người phụ nữ này. Số phôn của tôi ở Mỹ là: (608)354-8582

25/04/2013 02:34

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang