Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Công an muốn tăng sức mạnh bằng nhiều luật mới

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.( :

Ở Viêtnam cai gì cũng cấm,trong tuong lai muôn di vê sinh cung phai xin phép và bao cao thành tich trong ngày duoc bao nhiêu. Do là chuyên tâ`m thuong trong môt quôc gia "xêp hàng ca ngày".

13/04/2017 12:01

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang