Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tù chính trị phải dùng tính mạng để đòi chính quyền tôn trọng luật

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.VietNam Nguyễn nơi gửi USA :

Trần hUỲNH DUY THỨC mà chết đi sẽ để lại vết nhơ muôn đời cho chínhquyền Hà nội!

12/09/2018 23:48

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang